Stopzetting activiteiten toneelgroep Clapdorp

Het bestuur van toneelgroep Clapdorp uit Sint-Pauwels heeft in onderling overleg met de leden na 58 jaar (eerste voorstelling werd gespeeld in 1964!) met pijn in het hart beslist om “onze toneelgroep” stop te zetten. Het tekort aan spelers en medewerkers ligt mee aan de basis van deze beslissing en uiteraard heeft de hele Covidpandemie eveneens een belangrijke rol gespeeld.
We hebben verschillende scenario’s nog besproken, maar zien geen verdere toekomst meer.
We willen bij deze ons trouw kijk- en luisterpubliek van harte bedanken voor de aanwezigheid tijdens de vele mooie jaren en voorstellingen die we samen voor jullie konden en mochten brengen. We kijken er met weemoed maar ook vreugdevol op terug.
Hartelijk dank eveneens aan iedereen die in het nabije en wat verdere verleden meegespeeld heeft of één of andere taak binnen de groep op zich heeft genomen tijdens en buiten de voorstellingen.
Onze website (www.toneelgroepclapdorp.be ) en facebookpagina (https://www.facebook.com/ToneelgroepClapdorp) blijven nog enkele maanden zichtbaar maar zullen in het najaar ook verdwijnen. Daarop zijn nog heel wat info en foto’s van de gespeelde voorstellingen terug te vinden.
We wensen iedereen het allerbeste en vooral een goede gezondheid toe.
De leden van toneelgroep Clapdorp.